Zaproszenie na kolejny wykład ks. Adama Lenika

Poprzedni wykład księdza Adama spotkał się ze sporym zainteresowaniem a więc już drugi raz w tym roku pojawi się z wykładem w ramach Stowarzyszenia Fides et Ratio ksiądz Adam Lenik. Serdecznie zapraszamy.

Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Krakowskie Forum Obrona Życia

Wobec wielorakich działań ze strony zorganizowanych struktur negujących przyrodzone prawo do życia każdego człowieka od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci powołujemy przy Stowarzyszeniu Fides et Ratio w Krakowie – Krakowskie Forum Obrony Życia.

Celem uczestników forum wywodzących się z różnych organizacji oraz osób dobrej woli, będzie reagowanie i przeciwdziałanie różnym formom kwestionowania prawa do życia dzieci poczętych, obejmujące zasadnicze dziedziny życia społecznego: kulturę, edukację, politykę a szczególnie media masowe.

Uczestnicy Forum upowszechniać będą prawdę o życiu dziecka przed urodzeniem w odpowiedzi na różne przejawy współczesnych manipulacji dokonywanych w tej dziedzinie sfery publicznej.

Do uczestnictwa w forum zapraszamy wszystkich rozumiejących potrzebę obrony życia w obecnej rzeczywistości Polski i świata.

Kraków, 4 kwietnia A.D. 2011.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Zaproszenie na Fides et Ratio – Obrona życia

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Wszechnica Narodowa – marzec 2011

Opublikowano Uncategorized, Wszechnica Narodowa | Dodaj komentarz

Zaproszenie na wykład o św. Tomaszu z Akwinu

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Wszechnica Narodowa Luty 2011

WYKŁAD WSZECHNICY NARODOWEJ W KRAKOWIE

TEMAT: ” czy za polską polityką stoją scjentolodzy ? ”

wykład wygłosi: dr Stanisław Krajski

Podczas spotkania zaprezentowana będzie najnowsza książka dr Stanisława Krajskiego

”MASONERIA I SCJENTOLOGIA”

26 LUTEGO 2011 ( SOBOTA ) – O GODZ. 16.00

UWAGA ! ZMIANA MIEJSCA WYKŁADU W TYM MIESIĄCU:

WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ PRZY PLACU SIKORSKIEGO 1 W KRAKOWIE

– partet – Restauracja Chińska

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Stanisław Krajski: Wstęp do Ksiązki „Masoneria i scjentologia

Wstęp – scjentologia jako narzędzie masonerii

Gdy pisałem książkę „Masoneria i kryzys” i poszukiwałem punktu, w którym zbiegałyby się wszystkie, najważniejsze dla przyszłości, związane z tworzeniem Nowego Wspaniałego Świata masońskie nici natrafiłem na powstałą w drugiej połowie XIX w. w Londynie organizację Golden Dawn – Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku.
Wszystkie późniejsze organizacje masońskie, masońskie pomysły oraz inicjatywy były jakoś, w taki czy inny sposób, w tej organizacji zakorzenione.
Idąc tropem głównych inicjatyw poszedłem w książce „Masoneria i kryzys” tropem wyznaczonym przez H. G. Wellsa, a przede wszystkim A. Huxleya. Obaj powiązani był poprzez Golden Dawn z Alisteirem Crowley`em – największym satanistą wszechczasów, najgorszym, jak go nazwali dziennikarze, człowiekiem na świecie.
W trakcie zbierania materiałów do książki „Masoneria i kryzys” natrafiłem analizując początki aktywności wymienionych osób na L. Rona Hubbarda – twórcę scjentologii. Był on personalnie i programowo z nimi wszystkimi powiązany.
Każda z wymienionych osób zapoczątkowała jakiś ważny, z masońskiego punktu widzenia, element Nowego Porządku. L. Ron Hubbard, gdy przyjrzeć się późniejszej jego aktywności również reprezentuje poprzez Kościół Scjentologiczny ten Nowy Porządek i wprowadza we współczesną światową rzeczywistość ważny jego, demoniczny wymiar.
Masoneria zawsze działała poprzez dziesiątki różnorodnych organizacji. Organizacja stanowiąca jej zasadniczy trzon – masoneria sensu stricte skupiała się na sferze politycznej i gospodarczej. Powstały z inspiracji masońskiej ruch New Age upowszechnia właściwą dla masońskiej kultury i cywilizacji duchowość (nie bez powodu główny masoński periodyk, który zaczął się ukazywać na początku XX w. nosił nazwę „The New Age”). Różokrzyżowcy stanowią duchowe zaplecze dla masonów-polityków. Rotary Club czy Lions Club są przedszkolami masonerii i jej uszami i oczami „w terenie”. Komisja Trójstronna czy Klub Bildelberg stanowią polityczne i gospodarcze płaszczyzny traktowane przez masonerię jako rozsadniki i swoiste pasy transmisyjne dla właściwych masońskich centrów decyzyjnych.
Czym jest, czym może być, w organizacyjnej masońskiej mozaice scjentologia?
Pełni ona, jak wszystko na to wskazuje, szereg ważnych i różnorodnych funkcji.
Po pierwsze, to jedno z ramion-odnóg masonerii, poprzez które realizuje ona swoje cele i sprawuje władzę.
Po drugie, to cenne dla masonerii narzędzie zyskiwania ważnych informacji o różnorodnym charakterze.
Po trzecie, to ważny element niszczenia chrześcijaństwa tak w duszach ludzkich jak i obszarze kultury oraz życia społecznego.
Najważniejsza jednak, jak się wydaje, jest rola jaką scjentologia spełnia w służbie samemu szatanowi.
Masoneria jest w rzeczywistości ze swojej istoty, jak dowiadujemy się o tym z dokumentów Kościoła, pomocnikiem szatana na ziemi.
Masoni to tak naprawdę biedni niewolnicy szatana.
Masoni realizują plan szatana wobec świata, plan, którego realizacja polega na tym, że ludzie zajmują miejsce Boga i zachowują się „jak bogowie” tworząc świat, która ma być zarazem odzwierciedleniem i realizacją ich boskości, środowiskiem, w którym ta boskość ma być w jak najwyższym stopniu aktualizowana.
Jak wiemy szatanowi nie chodzi jednak w istocie o to, by uczynić człowieka Bogiem. Szatan pożąda boskich uprawnień dla siebie i kreując ludzi na bogów stara się jednocześnie całkowicie ich sobie podporządkować.
Stosuje w tej perspektywie różne metody – zawiera z ludźmi umowy, wikła ich w różny sposób, odbiera im wolność poprzez wpędzanie ich w pychę, wzbudzanie w nich niepohamowanej rządzy bogactwa i władzy.
Scjentologia to, jak wszystko na to wskazuje, płaszczyzna, na której człowiek i szatan zawierają umowę, w ramach której człowiek zyskuje pieniądze, władzę, informacje, a szatan otrzymuje w całkowite władanie dusze ludzkie.
Jak postaramy się to ukazać w tej książce stosowane przez scjentologów na ludziach zabiegi mają charakter magiczny, okultystyczny i prowadzą do tworzenia swoistych kanałów okultystycznych, poprzez które demony mają stały dostęp do osób poddawanych tym zabiegom. Osoby te są wiązane w sposób trwały z demonami i poddawane całkowicie ich woli. Prowadzi to do sytuacji powstania swoistej Armii Szatana – grupy osób, często bardzo wpływowych, które realizują wprost polecenia otrzymywane od demonów, które stają się bezwolnymi narzędziami w ich „rękach”.
W pewnym sensie scjentologia to zatem najbardziej przerażające i niebezpieczne i, niestety, skuteczne, narzędzie w rękach szatana, narzędzie skonstruowane przez masonerię, używane przez nią.
Kościół Scjentologiczny wraz ze wszystkimi jego licznymi przybudówkami to organizacja, za którą ewidentnie stoi masoneria, którą promuje i chroni masoneria, organizacja, która pośrednio lub wprost służy realizacji podstawowych masońskich celów.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz