Media w Polsce zatruwają satanizmem – wypowiedzi księży egzorcystów

Po dorocznym spotkaniu księży egzorcystów w Niepokalanowie, kilku z nich udzieliło medialnych wypowiedzi.

Wciąż mało mówi się o mechanizmach zmierzających do kontaktu ze złymi duchami na które narażeni są ludzie zwłaszcza młodzież poprzez media i rożne praktyki edukacyjne w szkołach, w medycynie ,systemie prawno-politycznym itd..

jak również panuje milczenie o pracy księży polskich egzorcystów, których jak się wydaje jest wciąż mało w stosunku do występującego zjawiska choćby tzw. „partycypacji neofickiej” kiedy ludzie często nieświadomie wchodzą w krąg działania szatana

Rozmowy z egzorcystami podczas ich spotkania w Niepokalanowie.
– Od kiedy w Polsce odnowiona została posługa księży egzorcystów?
Ks. Marian Piątkowski, koordynator posługi egzorcystów w Polsce:
– Przed 11 laty utworzyła się w Polsce grupa księży egzorcystów. Wynikło to z potrzeby, którą dostrzegaliśmy jako kapłani, a także z doświadczeń włoskich egzorcystów. W pierwotnym Kościele prawie w każdej większej parafii był egzorcysta. Między XVI a XVII w. przygasła ta praktyka z powodu pewnych nadużyć w tej dziedzinie.
Od 11 lat spotykamy się dwukrotnie w ciągu roku, by pogłębiać wiedzę o szatanie. Egzorcysta ma przede wszystkim bronić wiernych przed działaniem złego ducha. W teologii ta dziedzina w obecnych czasach jest zaniedbana. Stąd nasza troska o to, żeby dział demonologii był poważniej traktowany, zwłaszcza w seminariach, które mają przygotować teologicznie i teoretycznie przyszłych kapłanów.
– Jak odróżnić działanie złego ducha od choroby?
– Podczas naszych spotkań temat ten pojawia się dość często. Potrzebne jest dokładne rozeznanie, czy dany przypadek to działania złego ducha, czy raczej jakieś anomalie naturalne w postaci nerwic, psychoz. Ważną rzeczą jest także dzielenie się doświadczeniami. Dawniej doświadczony egzorcysta wychowywał sobie następcę. My zostaliśmy egzorcystami bez poprzedników. Oczywiście korzystamy z literatury zagranicznej i doświadczenia egzorcystów włoskich. Dzielenie się doświadczeniami to najlepszy sposób nabywania umiejętności w tej bardzo ważnej dla Kościoła posłudze.
Obecnie jest bardzo wiele w naszym kraju różnego rodzaju duchowych zagrożeń. Od czasu otwarcia granic do Polski wlewa się zło, które jako duszpasterze wyraźnie widzimy i staramy się mówić o jego skutkach. Często zupełnie nieświadomie ludzie natrafiają na duchowe zagrożenia. Poprzez media dzieci, młodzież, dorośli są nieświadomie zatruwani rozmaitymi treściami i praktykami, niezgodnymi z chrześcijaństwem i otwierającymi drogę złym duchom.
– Jakie są podstawy biblijne posługi egzorcysty?
O. Aleksander Posadzki:
– Ważne jest, abyśmy tej posługi nie wyrywali z kontekstu teologii, zgodnie z duchem encykliki Fides et ratio. Wszystkie praktyki egzorcysty są przede wszystkim zgodne z tradycją Kościoła. Nie tylko Biblia, ale cała tradycja ukazuje istnienie złego ducha, jako bytu osobowego, realnego i działającego na szkodę człowieka. Katechizm Kościoła Katolickiego wyraźnie potwierdza istnienie złego ducha, który jest bytem osobowym, a nie tylko symbolem.
O trybie mianowania egzorcystów mówi Kodeks Prawa Kanonicznego – kolejny dokument Kościoła.
Ks. Marian Piątkowski wspomniał o współpracy z lekarzami, psychiatrami. Zawsze poddajemy wnikliwej analizie każdy przypadek. Wszystko odbywa się w świetle racjonalności. Widzimy, że zło moralne jest ściśle związane z działaniem złych duchów. To, co nas niepokoi, to relatywizm moralny, który sprzyja zagrożeniom duchowym. Obecnie wytworzyła się w społeczeństwie swoista fascynacja złem, satanizm, poszukiwanie mocy poza kontekstem etyki czy moralności, zainteresowanie okultyzmem czy fałszywą mistyką. W następstwie wytworzyło się niebezpieczne dla człowieka pomieszanie pojęć w sferze kultury i religii, synkretyzm religijny, który myli się z ekumenizmem. Dzisiejszy człowiek myli religię z magią. Ten zamęt w sferze umysłowej i moralnej powoduje zagrożenia duchowe. Odróżniamy je dość wyraźnie od zagrożeń psychologicznych czy społecznych. Opętanie w religioznawstwie jest zaliczane do tzw. odmiennych stanów świadomości. Pamiętajmy, że tylko teologia ma prawo interpretować takie przypadki, stosując kryteria zgodne z nauką Kościoła.
Z pomieszania pojęć wynikają problemy związane z pomieszaniem duchowości z psychologią, pseudo-psychologia. Na pseudonaukowych kursach często definiowane i omawiane są duchowe sprawy, co w konsekwencji prowadzi do niechrześcijańskiego spojrzenia na samego Chrystusa. To są problemy nie tylko związane z sektami czy nowymi ruchami religijnymi, ale też z pewną mentalnością, którą można odnaleźć w internecie, w grach komputerowych, w filmach, w kreskówkach dla dzieci. Te elementy, rzec można, swoistego amoralizmu, np. przedwczesnej seksualizacji młodzieży, dzieci, czy konsumpcjonizmu, czyli materialnego podejścia do rzeczywistości, są przejawem pogłębiających się zagrożeń. Jest też i druga strona, a jest nią fałszywa duchowość, wynikająca z pewnego pomieszania pojęć. Oczywiście patrzymy na te rzeczywistości w sposób integralny, unikając wyrywania z kontekstu.
Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka (KKK 2117).
– Ilu egzorcystów było w Polsce, gdy zaczynaliście spotkania, a ilu jest obecnie?
Ks. Andrzej Grefkowicz:
– Na początku nie prowadziliśmy żadnych rejestracji, a nawet sami mieliśmy problem z ustaleniem, czy pierwsze spotkanie miało miejsce w 1987 r. czy rok później. Było nas około 10 księży, zarówno egzorcystów, jak i zainteresowanych tym problem. Nie wszyscy byliśmy nominowani przez biskupa do posługi egzorcysty. W 1999 r. zgromadziło się już ponad 30 egzorcystów. Obecnie w Polsce jest nas ponad stu.
– Czym jest powodowany ten wzrost?
– Myślę, że wzrasta u wiernych świadomość zagrożeń duchowych. Jest także coraz większa świadomość, że różnego rodzaju depresje, lęki, koszmary nocne, które przeżywają, mogą być wynikiem działania złego ducha. Wielokrotnie nawet choroby, które nie są wytłumaczalne z punktu widzenia medycznego, mogą mieć przyczynę duchową i ludzie zaczynają szukać pomocy wśród księży. Stąd wzrasta potrzeba tych, którzy podejmą rozpoznanie tego typu zdarzeń.
Ks. Antoni Zieliński:
– Kilka lat temu sprawa czarów czy magii, które powodują, że człowiek się otwiera na złe duchy, była poruszana w telewizji bardzo rzadko. Obserwowałem jednak z biegiem lat powolny wzrost obecności tego tematu w mediach. Dziś mówi się o tym w telewizji dość dużo, i to na różnych kanałach. Nic więc dziwnego, że także egzorcystów musi być więcej.
Ks. Andrzej Grefkowicz:
– Dzisiaj w wielu środkach przekazu jeśli coś nie jest magiczne, to nie jest atrakcyjne. Nawet dla potrzeb marketingu dobrze jest użyć słów np. magia perfum, magiczne święta… Magia pojawia się więc jako coś pozytywnego.
Należy jednak pamiętać, że magia jest konkretną formą oddziaływania na siły ponadludzkie. Poprzez rytuały wpływa na nie dla uzyskania zaspokojenia jakichś ludzkich potrzeb.
Ks. Antoni Zieliński:
– Jeśli ktoś coś powie, a to okazuje się prawdą, np. wróżka czy Cyganka, to wtedy człowiek fascynuje się tym zjawiskiem. Problem ten Pan Jezus dawno już rozwiązał. W Ewangelii św. Marka jest mowa o tym, jak w synagodze człowiek opętany miał ducha nieczystego. Zaczął on wołać: “Czego chcesz od nas Jezusie Nazarejczyku, przyszedłeś nas zgubić, wiem, kim jesteś, Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego!” Człowiek opętany wiedział, kim jest Jezus. Ludzie wokół nie wiedzieli jeszcze, kim jest Jezus, a on wiedział. Zadajmy sobie pytanie: Skąd wiedział?
Mogę użyć drugiego porównania. Pan Jezus pyta Apostołów: “Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” I wtedy św. Piotr odpowiada: “Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Odpowiedział tak samo, jak ów opętany człowiek, tylko opętanego Pan Jezus wyrzucił, a o Piotrze powiedział: “Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebie”. Pochwalił Pan Jezus św. Piotra. Istnieją dwa źródła wiedzy: jedno jest od Boga, a drugie od złego ducha. Egzorcyści mają obowiązek pokazywać i uświadamiać, że to nie jest właściwe źródło wiedzy, pragnień, życia.
Ks. Andrzej Grefkowicz:
– Należy zadać sobie pytanie, na czym polega ta różnica, że korzystam z jednego bądź z drugiego źródła, skoro obydwa przekazują mi tę samą informację? Problem tkwi w tym, że należę do tego, kto mi przekazuje daną informację. Jeżeli ktoś świadczy mi usługi, to trzeba się liczyć z tym, że on za tę usługę każe sobie zapłacić. Dlatego też, gdy ktoś zwraca się do wróżki, jasnowidza, energoterapeuty, prosząc o jakąś usługę, jakąś wartość, to tak naprawdę prosi o pomoc nie daną osobę, czyli wróżkę czy energoterapeutę, ale tego, od kogo ta osoba ma nadludzkie zdolności. Faktycznie świadczy usługę nam ten, od kogo dana osoba otrzymała dar ponadludzkiej wiedzy. Zatem skoro usługę wyświadczył nam tak naprawdę zły duch, to ma on prawo rościć sobie pretensje do człowieka, któremu to uczynił. Od tego typu pseudo niewinnych spotkań i pomocy zaczynają się często różnego rodzaju dręczenia bądź zniewolenia.
O. Aleksander Posadzki:
– Konkretne informacje na temat, jak Kościół katolicki postrzega problem magii, okultyzmu, wróżbiarstwa, spirytyzmu czy medycyny magicznej, ezoterycznej, zawiera Katechizm Kościoła Katolickiego (2116, 2117). Media poruszając sprawę egzorcyzmów powinny podpierać się solidnymi materiałami, które można znaleźć w nim oraz w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Reklamy

Informacje o polonitas

Stowarzyszenie Fides et Ratio
Ten wpis został opublikowany w kategorii Polityka, Publicystyka, Teologia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Media w Polsce zatruwają satanizmem – wypowiedzi księży egzorcystów

  1. Jurgen pisze:

    Witam jest dobrze, że mówi się o tych problemach, że człowiek nie jest sam w tym świecie tak mało wiemy o nas samy człowiek ziemski największe dzieło boga obojętne jak to nazwiemy dla ziemi jest bogiem dla innych jest twórcą jest tylko biologicznym dziełem dla ducha człowieka tak dla człowieka, który nie ma ciała to on wchodzi i ożywia ziemskie ciało, ale na tym się nie kończy, nazwaliśmy to, co siedzi w nas duchem jego czas pobytu na ziemi jest ograniczony życiem biologicznego ciała, i tu zaczyna się dramat ziemskiego człowieka jest nas dwóch w jednym ciele wchodząc ciało człowiek Dostaje wszystko całe swój scenariusz tak to wygląda, który nieświadomie gra od narodzin do końca swego życia tą role, nie wie, że to jest mu dane. Zdawałoby się, że jesteśmy wolni ze ziemskie życie jest naszych rękach mówimy, że jesteśmy kowalami naszego życia, mówimy tak, bo nie znamy prawdy o nas samych ta prawda jest dla ziemskiego człowieka zamkniętego wymazana i dlatego kontakty z człowiekiem nazwijmy to duszą są tak niezrozumiałe tak tragiczne dla ziemskiego człowieka, mamy wole wyboru, ale tylko życia lub śmierci tak tylko tyle to my decydujemy tylko o tym reszta nie jest w naszych rękach nie jesteśmy wolni powiem jak lepiej to określić hodowca motyli to on decyduje którego już zasuszyć a którego jeszcze zostawić przy życiu Jest pytanie skąd bierze się to zło, które nas otacza to religia jej kierunek nas usypia tak kościół mówi tylko o miłości nie tylko do boga ale do miłości między luckiej wpajana przez lata góruje nad nami słowa ze dobro zwycięża całkowicie usypia naszą czujność , wielka szkoda że temat o zagrożeniu od strony nazwijmy to szatana kościół tak mało poświęca czasu i znowu słowo szatan kim jest co oznacza to słowo jest nasz przeciwnik tak, religia tak mało mówi o tym przeciwniku ziemskiego człowieka przez lata jakby go lekceważyła jakby nie chciała rozwiać tego tematu, jakby Bóg za nas wszyto Sam Załatwi, gdy jesteśmy w Potrzebie, ale tak do końca nie jest skąd się to bierze niewiedza o tym lub nie poznanie całej prawdy. Szkoda ze tak późno mówi się o tym dzisiaj dla wielu ludzi szczególnie młodych nie dociera do nich, że istnieje jak moneta druga strona medalu, która jest zagrożeniem dla ludzi, którzy myślą, że dobro zwycięża a Bóg nie my sobie równych i w potrzebie uwolni nas od kłopotów, w które weszliśmy tylko, dlatego że tak mało wiemy o zagrożeniach od strony człowieka szatana. Czy wierzycie że człowiek może za życia
    Przekraczać granice śmierci już słyszę śmiechy im jest łatwiej przychodzić do nas jak ziemskiemu człowiekowi, który ma biologiczne ciało musi wrócić do ciała a oni powiem nie, jeśli poznamy prawdę, dlaczego nas dręczą poznamy samego siebie nie ziemskiego człowieka, lecz to, co jest w nas i w chwili naszej śmierci opuszcza go czy opuszczanie ciała jest bezpieczne powiem nie, chociaż początki były jak pierwsza strona medalu potem trzeba poznać druga strona medalu i co można powiedzieć program ziemskiego człowieka nie ma w sobie tego programu spotkań, dlatego kościół powinien o tym mówić głośno, zniewolenie gwałty czy choroby opętanie jest dla Ziemskiego Człowieka to mało powiedziane tragedie, w której zostaje sam nawet bliska rodzie ofiara nie znajdzie zrozumienia, taka osoba, gdy przeżyje nigdy już nie wróci do swej ziemskiej rzeczywistości wie, że nie jest wolnym już człowiekiem, że tamci są w śród nas, chociaż ich nie widzimy musimy się uczyć jak żyć tą poznaną naszą drugą rzeczywistością, którą odkrył za żucia to jest już inny człowiek nie chory jak wielu sądzi. Są dwie fazy kontaktu pierwsza to gdy słyszymy głos w nas jakby był przed naszymi myślami każda nasza myśl jest kontrolowana przez nich to tak jakby się miało jeszcze jednego człowieka w sobie wtedy jest nas już w jednej ciele duch ale on może nam dokuczać fizycznie atakuje nasze organy zadając nam cierpienia to jedna z faz gdy zawiedzie słowne polecenia żeby nas zmusić do oddania naszej woli do ich dyspozycji, druga to tylko nas niepokój dziwne uczucia dziwne nie słyszane polecenia wtedy zdaje się że coś nam dolega bo nie zdajemy sobie sprawy że jesteśmy dręczeni przez nich po Chwili to ustępuje jest łatwiej wtedy jeśli już wiemy że to pochodzi od nich , do końca nie chcą się ujawnić kim są wiedzą że niewiedza robi w człowieku strach jeśli przekroczysz życie po życiu za życia dowiesz się kim jest szatan i jego ludzie i o co im chodzi dlatego moja rada nie w choć ich świat nie szukaj zbawienia jeśli resztę życia chcesz być szczęśliwy nigdy nie dostaniesz pomocy jeśli ją dostaniesz mylisz zapłacić cenę twojego nowego wcielenia to wysoka cena za którą dzisiaj wielu płaci już po śmierci musisz zapamiętać że bóg nie rozmawia nami za życia to co słyszysz w twych uszach to twoja przegrana w tym życiu to łowcy twojego ciała a nie duszy jej nikt ci nie zabierze ale ciało tak jak wyrazisz swą wole oddania go nie oddaj ciała za cudze zbawieniludzi. Na koniec poznanie prawdy o nas nie jest tak piękna jak wielu pismach się przestawia, tą grupom nazwanymi łowcami ludzkich skór możemy jakość żyć idąc od stresu do stresu. Ale istnieje grupa pierwsza tam ziemskim człowiekiem się już nie rozmawia o jego wole i zgodę zerem podobnym do ziemskiego robaczka. To nie opowiadanie to trwa nadal jest nas dwóch w jednym ciele a nie widać końca, to cieszy, że kościół wrócił do egzorcyzmu
    Jurgen.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s